Schůze FK ČSO

Mikulov, 24.-26.02.2006

Ve dnech 24.-26.02.2006 se sešli členové FK ČSO na tradičním předjarním setkání v Mikulově. Ze sedmi členů se dostavilo šest, chyběl pouze J. Cepák. Na programu byla běžná agenda - vyřešení sporných pozorování, domluva na postupu v některých zvláštních případech, vyřešení technických problémů, které se v uplynulém roce objevily atp.

Pozorování zaslaná FK ČSO v roce 2005. V roce 2005 obdržela komise celkem 110 pozorování, kterým byla přidělena čísla FK 01 až 110/2005. Před konáním schůze a v jejím průběhu se podařilo uzavřít 92 z těchto pozorování, z čehož 71 bylo přijato a 21 zamítnuto. Toto číslo je poměrně vysoké a vzdaluje se číslům běžným v předešlých letech. Jedním z hlavních důvodů bylo řešení řady zprostředkovaných pozorování (viz dále). Pokud jde o zbývajících 18 pozorování - nedořešeno zůstává 14 případů, vesměs pro formální nedostatky (ve všech případech budou kontaktováni původní autoři pozorování). Další 3 pozorování nebude FK nadále zvažovat - dvě se týkají druhů zařazených do Seznamu II a proto pouze registrovaných, u jednoho pozorování bylo akceptováno určení druhu, pro nejasný původ však nemůže být zařazeno mezi ostatní pozorování z našeho území (šlo o preparát Circus macrourus). U jednoho pozorování jsou nezvěstné originální materiály. FK se rovněž zabývala 13 novými případy, vztahujícími se již k roku 2006. Z těchto bylo 9 akceptováno, u 3 budou autoři žádáni o doplnění, jedno zůstává prozatím otevřené.

Novinky v postupech FK ČSO. Jedním z problémů, se kterým se v uplynulém roce FK stále častěji potýkala, bylo zasílání většího množství zprostředkovaných pozorování, tedy pozorování, jež nezaslal jejich autor, ale druhá osoba. Protože tato pozorování vykazují stále stejné nedostatky, znemožňující členům FK dojít k jednoznačným závěrům, bylo rozhodnuto od 1. března 2006 neposuzovat pozorování, která nebyla zaslána přímo jejich autorem. Rovněž bylo zastaveno posuzování všech k datu nedořešených zprostředkovaných pozorování - všechna budou zaslána jejich autorům k verifikaci. Prosíme tímto všechny zasílatele, aby toto vedli v patrnosti. Od 1. března již nebude FK autory zprostředkovaných pozorování kontaktovat.

Problematika určování věku v popisech. Členové FK ČSO po dohodě žádají autory, aby věnovali zvýšenou pozornost stanovení věku pozorovaných ptáků a pokud možno se vyhýbali nicneříkajícím kategoriím imm. ex. nebo subad. ex. Toto upozornění se týká především popisů racků. Při určování racků je třeba nejprve stanovit přesně věkovou kategorii pozorovaného ptáka (resp. typ jeho šatu) - bez tohoto stanovení není možné další určení! Kategorie imm. ex. u racků nelze používat.

Webové stránky FK a nový formulář. Webové stránky FK v jejich české verzi momentálně naplňují představy členů FK. Jedinou výraznou změnou je brzké zařazení nového formuláře. Po malých úpravách bude zpřístupněná nová, zjednodušená verze, která soustředí veškeré požadované informace na jedinou stránku formátu A4. Další změnou, či spíše zpestřením webových stránek by měly být určovací stránky. V letošním roce by se měly objevit stránky věnované asi nejožehavějšímu tématu - určování racků, se zaměřením na "velké" racky. Na stránkách se v současné době již pracuje, část jich od 15. března prochází vylaďovacím procesem a ihned poté bude zpřístupněna. V poslední řadě byli M. Vavřík a D. Heyrovský pověřeni přepracováním zatím nevyhovující anglické verze webových stránek.

Složení FK ČSO. V následujícím roce zůstává složení FK ČSO beze změny.

Exkurze FK ČSO. Tradiční součástí schůze byla exkurze členů FK ČSO do okolí Mikulova. Jako každoročně přinesla tato exkurze řadu zajímavých zážitků, i když se nepodařilo zaznamenat žádný vysloveně vzácný druh. Pokud chcete nasát atmosféru zimní jižní Moravy, navštivte fotogalerii exkurze.

Příští schůze. Přestože jižní Morava byla dobrým místem pro konání schůzi, domluvili se členové FK na změně "lokality". Pokud dopadnou dobře následná jednání, sejdou se členové FK ČSO v dubnu 2007 na střední Moravě.

Dr. Martin Vavřík, jednatel FK ČSO