Výskyt v ČR: 

celkem 2×

do 1950: 1950-1989: od 1989:

Poznámka ke grafu: Zobrazeny jsou počty pozorovaných jedinců v jednotlivých dekádách (1.-10., 11.-20. a 21.-konec) měsíců. Modře je dekáda prvního pozorování, pokud délka pozorování přesáhla do další dekády, je toto vyznačeno žlutě.

Přehled pozorování:
2. 1996: 13.04. - 2 ad. ex. České Heřmanice, UO, pardubický T. Bělka, J. Hlaváček FK 28/96
1. 1995: 16.11. - 1 ex. (2K) Hulínská štěrkovna, KM, zlínský M. Vavřík FK 6/96

EX

ZAMÍTNUTÁ POZOROVÁNÍ:

1992: 27.09. - 1 ex. 1K Záhlinice, KM, zlínský - staženo pozorovatelem - FK 19/93
a 1989: 29.05.+27.06. - 1 ex. Karviná, KI, moravskoslezský -

FK 11/89