Výskyt v ČR: 

celkem 8×

do 1950: 1950-1989: od 1989:

Poznámka ke grafu: Zobrazeny jsou počty pozorovaných jedinců v jednotlivých dekádách (1.-10., 11.-20. a 21.-konec) měsíců. Modře je dekáda prvního pozorování, pokud délka pozorování přesáhla do další dekády, je toto vyznačeno žlutě.

Přehled pozorování:
8. 2006: 17.09. - 1 ad. ex. Tovačov PR olomoucký J. Šírek FK 43/2006
7. 2003: 21.07. - 1 ad. ex. Heřmanický ryb., Ostrava-Heřmanice OV moravskoslezský M. Haluzík FK 04/2005
6. 2002: 14.06. - 2 ad. ex. Tovačov PR olomoucký J. Šírek, L. Doupal, T. Koutný FK 58/2002
5. 1984: 09.09. - 1 ad. ex. Novomlýnské nádrže BV jihomoravský I. Růžička a další FK neposuzováno
4. 1983: 14.05. - 1 ex. úd. n. Rozkoš NA královéhradecký V. Koza FK neposuzováno
3. 1980: 06.08. - 1 ex. Choryňský ryb. VS zlínský K. Pavelka FK neposuzováno
2. 1910: listopad - 1 ad. ex. střelen Jindřichův Hradec JH jihočeský coll. NM Praha FK neposuzováno

1.

1887: 11.-16.11. - až 6 ex. Labe u Neštěmic a Velkého Března

UL

ústecký

coll. OVM Teplice

FK neposuzováno

  Poznámka: FK projednala a schválila pod č. j. FK 06/2003 určení preparátu  tohoto druhu ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. Lokalizaci jeho původu na Olomoucko však považuje za spekulaci; původ tohoto preparátu zůstává nejistý.